Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS 1: Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới bắt đầu khởi động vào thứ hai 25.7.2016 [1/56]