Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Bài giảng 3, Phần II của Cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng trong Tam Nhật Tĩnh Tâm 2014 tại Cộng Đoàn Thánh Giuse Khang - Hamburg