Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Vũ Chí Thiện
tại St. Martinus – Borsum [1/77]