Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Cộng đoàn Thánh Giuse Khang - Hamburg gồm 3 thế hệ dâng hoa kính Đức Mẹ dịp Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2014 tại Trung Tâm Mục Vu Borsum