Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Bài giảng 1 của Cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng trong Tam Nhật Tĩnh Tâm 2014 tại Cộng Đoàn Thánh Giuse Khang - Hamburg