VIDEO: Thánh Lễ với Bệnh Nhân Phong tại Trại Phong Qủa Cảm, tỉnh Bắc Ninh
Xuân Hòa & TTMV Borsum
Tháng giêng 2011 tại Miền Bắc trải qua một giá rét kéo dài nhiều tuần lễ. Cha Tuấn và một phái đoàn đến Trại Phong Qủa Cảm ủy lạo các bệnh nhân. Dịp này cha dâng thánh lễ với các bệnh nhân tại nhà nguyện của Trại Phong, để tránh giá rét các cửa sổ phải đưọc đóng lại. Tiếp theo là những chia sẻ tâm tình của những người Công giáo sống tại đây
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"