VIDEO: Thánh Lễ với Bệnh Nhân Phong tại Trại Phong Qủa Cảm, tỉnh Bắc Ninh
Xuân Hòa & TTMV Borsum
Tháng giêng 2011 tại Miền Bắc trải qua một giá rét kéo dài nhiều tuần lễ. Cha Tuấn và một phái đoàn đến Trại Phong Qủa Cảm ủy lạo các bệnh nhân. Dịp này cha dâng thánh lễ với các bệnh nhân tại nhà nguyện của Trại Phong, để tránh giá rét các cửa sổ phải đưọc đóng lại. Tiếp theo là những chia sẻ tâm tình của những người Công giáo sống tại đây
Án phong Chân phước cho Hồng Y Thuận đã tiến tới đâu?
Nguyễn Trọng Đa
ROMA - Mười năm sau khi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời, Tiến sĩ Waldery Hilgeman, cáo thỉnh viên của án phong Chân phước, cho hãng tin Zenit biết về giai đoạn giáo phận của án phong, được thúc đẩy bởi Hội đồng Tòa thánh "Công lý và Hòa bình", và mở án từ ngày 22-10-2010.