VIDEO: Tham dự buổi sinh hoạt truyền giáo cho đồng bào sắc tộc Chu Ru tại Ka Đơn, Huyện Đơn Dương - Đà Lạt
TTMV Borsum
Hiện nay cha Giuse Nguyễ Đức Ngọc là một trong những chuyên gia sưu tầm và bảo tồn văn hóa người Chu Ru. Cha có lập ra một ban dịch thuật, dịch những bài kinh từ tiếng Kinh ra tiếng Chu Ru để bảo tồn lại ngôn ngữ này. Trong thánh lễ thì kinh Lạy Cha lúc nào cũng được đọc bằng tiếng Chu Ru.
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"