FOTOS: Thánh Lễ truyền chức Tân LM. Vincent Nguyễn Triệu
TTMV-Borsum
Thày Phó Tế Vincent Nguyễn Triệu thuộc Dòng Tên đã được truyền chức Linh Mục qua sự đặt tay của Đức HY Dr. Reiner Maria Woelki, TGM Berlin tại nhà thờ St. Canisius, Berlin vào thứ bẩy, 27.10.2012 lúc 14g. Rất nhiều giáo dân Việt Nam và cha Phaolô Tuấn đến tham dự hôm nay.
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"