VIDEO Version 2: Các em Thiếu Nhi Wedel dâng hoa kính Đức Mẹ dịp Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2012 tại TTMV Borsum - Bắc Đức
Thu hình: Nhóm Quay Phim Vùng Bắc Đức
Trong năm 2012 các cháu Thiếu Nhi thuộc C. Đoàn Thánh Têrêsa HĐ Giêsu tại Wedel đã đạt được kỷ lục Dâng Hoa đến 5 lần tại các địa điểm khác nhau: 3 lần Dâng Hoa cho các Giáo Xứ Đức và 2 lần cho Cộng Đoàn Việt Nam. Một công sức phục vụ tuyệt vời, thật đáng khen ngợi cho sự dấn thân này đến các cháu Thiếu Nhi, quý vị Phụ Huynh và các chị Huynh Trưởng.
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"