FOTOS: Cha Phaolô Tuấn đến thăm Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt tại Đan Viện Châu Sơn ngày 06.01.2013
Ghi hình: Xuân Hòa
Sau khi đi Bắc Ninh thăm Trại Phong Cha Phaolô Tuấn và 100 Đệ Tử dòng Thánh Phaolô quay ngược lại hướng Hà Nội để lên quốc lộ 1 trực chỉ hướng vào Nam đi đến Ninh Bình thì rẽ vào Đan Viện Châu Sơn thăm ĐT Giuse Kiệt. Đức Tổng rất vui đón tiếp phái đoàn và dâng Thánh Lễ, sau đó là gặp gỡ chia sè với Đức Tổng.
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"