Viếng Nghĩa Trang Rahlstedt-Hamburg
Hình ảnh : Tuấn Nghị & Văn Toàn
Tháng 11 là tháng Giáo Hội dành cầu nguyện cho các linh hồn, theo cách nhìn Á Đông cũng là tháng báo hiếu của con cái đối với ông bà cha mẹ đã qua đời. Vào chiều thứ bẩy, 05.10 hơn 100 giáo dân thuộc CĐ Hamburg đã đến nghĩa trang Rahlstedt thăm viếng và cầu nguyện.
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"