FOTO_3: Tam Nhật Tĩnh Tâm 2016 tại Hamburg.
Ghi hình: Đoàn Thắng
FOTO_3: Tam Nhật Tĩnh Tâm 2016 tại Hamburg. Thánh lễ khai mạc vào Thứ sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, 07.10.2016. Cha Giuse Bùi Quang Minh triển khai đề tài Thương Tích-Thẹo tích-Thánh Tích.
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Đăng Cập Mới