FOTOS: Đại Hội Công Giáo VN 2016 tại Aschaffenburg – Các hình ảnh của giáo dân VN tại Vùng Bắc Đức tại Đại Hội. Năm nay 2 xe Bus lớn phát xuất từ Hamburg gồm 118 Tham Dự Viên.
Ghi hình: TTMV Borsum
FOTOS: Đại Hội Công Giáo VN 2016 tại Aschaffenburg – Các hình ảnh của giáo dân VN tại Vùng Bắc Đức tại Đại Hội. Năm nay 2 xe Bus lớn phát xuất từ Hamburg gồm 118 Tham Dự Viên trong đó có Đoàn Dâng Hoa và Ca Đoàn Thánh Linh làm thành một phái đoàn đông nhất đến Aschaffenburg.
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Đăng Cập Mới