FOTOS: Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg mừng Lễ Quan Thày và Cộng Đoàn Hamburg tưởng nhớ đến vị đại Ân Nhân của Thuyền Nhân Việt Nam, Dr. Rupert Neudeck hôm 05.6.2016.
Ghi hình: Thọ Hoàng
Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg mừng Lễ Quan Thày và Cộng Đoàn Hamburg tưởng nhớ đến vị đại Ân Nhân của Thuyền Nhân Việt Nam, Dr. Rupert Neudeck hôm 05.6.2016.
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Đăng Cập Mới