Hình ảnh Đại Hội CGVN tại Đức với Đức cha Norbert Trelle, GP Hildesheim, Chủ tịch UB Mục Vụ Di Dân của HĐGM Đức
Hình ảnh: Thịnh Vượng & Thanh Sơn
Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des vietn. Katholikentages in der BRD feierte Bischof Norbert Trelle aus dem Bistum Hildesheim mit ca. 4.000 vietn. Christen das Pfingstfest in Aschaffenburg. Der Bischof kam in der Funktion des Vorsitzenden der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz. Đức Cha Norbert Trelle, Chủ tịch UB Mục Vụ Di Dân của HĐGM Đức đến thăm ĐHCGVN.
Hình ảnh Nghi Lễ cải táng ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Hình ảnh: Bộ Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh
RÔMA – 08.06.2012 - 10 năm sau khi được an táng tại nghĩa trang Verano, di hài ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã được cải táng đưa về Nhà thờ hiệu tòa của Ngài, gọi là Đức Mẹ Scala (Cầu Thang) ở trung tâm Rôma. Nghi lễ Phụng Vụ do ĐHY Peter Turkson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, chủ sự từ lúc 11g45 trước sự hiện diện của 2 vị tiền nhiệm của Ngài.
Đăng Cập Mới