Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Trung Tâm Mục Vụ > Cách đến Trung Tâm Mục Vụ
  • 10.11.2008 - TTMV-Borsum
    Từ hướng Bắc - (Hamburg, Hannover) Lấy Autobahn A7 chạy theo hướng Kassel tới Hildesheim ra Ausfahrt Hildesheim - Drispenstedt thì xuống quẹo tay trái vào đường B 494 hướng Harsum và Peine ... ...