C.Đ Thánh Linh-Hamburg - tại Birmingham, Anh quốc
TTMV Borsum
Sáng sớm hôm nay, 16.9.2011 Ca Đoàn Hamburg lấy chuyến bay của Lufthansa sang thành phố Birmingham, Anh quốc thăm cha Michel Nghĩa và tham dự hát lễ mừng 25 năm linh mục của Cha Giuse Vũ Đức Yên. Một cuộc đi xa đầu tiên của Ca Đoàn. Giáo dân Anh khen ngợi Ca Đoàn hát rất hay. Ngày mai Ca Đoàn đi thăm thủ đô London và Chúa nhật sẽ hát lễ tại 2 giáo xứ Anh, lúc 9 giờ và 11 giờ.
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Impressum
  • Am Hohen Turm 4
    31177 Harsum-Borsum - Germany
  • Rechtlicher Hinweis / Haftungsausschluss
    VIETNAMESICHE KATHOLISCHE MISSION BORSUM strebt die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen an. Dennoch können Fehler und Unklarheiten nicht ausgeschlossen werden. Für Schäden, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Informationen oder Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen oder Daten verursacht werden, haftet VIETNAMESICHE KATHOLISCHE MISSION BORSUM nicht, sofern ihr nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
    ...