VIDEO: Diễn Nguyện Giáng Sinh 2011 của Đoàn Thiếu Nhi Kassel thuộc Cộng Đoàn Göttingen
Thành Hiệp
Các cháu Thiếu Nhi tuổi từ 1 tuổi trở lên đã hăng say tập dợt nhiều lần để làm Diễn Nguyện. Các phụ huynh cắt may quần áo và trang điểm cho các con em. Một điểm son là nhiều em có mẹ Việt bố Đức vẫn thích làm Diễn Nguyện theo cách Việt Nam.
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Impressum
  • Am Hohen Turm 4
    31177 Harsum-Borsum - Germany
  • Rechtlicher Hinweis / Haftungsausschluss
    VIETNAMESICHE KATHOLISCHE MISSION BORSUM strebt die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen an. Dennoch können Fehler und Unklarheiten nicht ausgeschlossen werden. Für Schäden, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Informationen oder Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen oder Daten verursacht werden, haftet VIETNAMESICHE KATHOLISCHE MISSION BORSUM nicht, sofern ihr nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
    ...