FOTOS 3: Giờ học Giáo Lý với Đức TGM Stefan Heße theo ngôn ngữ tiếng Đức.
.
Giờ học Giáo Lý với Đức TGM Stefan Heße theo ngôn ngữ tiếng Đức. Giới trẻ Đức đến Balan khoảng 12.000 TDV và được chia ra nhiều chỗ khác nhau để học Giáo Lý. Tại trung tâm TP Krakau một chiếc lều lớn dựng lên chứa hơn 1 ngàn người cho GT Đức sinh hoạt. Đức TGM Stefan Heße vui mừng khi thấy GT Việt Nam tham dự và Ngài nhắc với cha Tuấn đến cuộc viếng thăm CĐCG Việt Nam tại Hamburg vào tháng 11.2016
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Impressum
  • Am Hohen Turm 4
    31177 Harsum-Borsum - Germany
  • Rechtlicher Hinweis / Haftungsausschluss
    VIETNAMESICHE KATHOLISCHE MISSION BORSUM strebt die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen an. Dennoch können Fehler und Unklarheiten nicht ausgeschlossen werden. Für Schäden, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Informationen oder Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen oder Daten verursacht werden, haftet VIETNAMESICHE KATHOLISCHE MISSION BORSUM nicht, sofern ihr nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
    ...