FOTOS_1: Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016 tại Trung tâm Mục Vụ Công Giáo Borsum
Ghi hình: Thanh Sơn
Một ngày đẹp trời với nhiều nắng ấm mà dân Đức thường gọi là "Spätsommer" đã mời gọi khoảng 400 giáo dân VN sống trong Vùng Bắc Đức đến Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Borsum mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam và nhớ đến ngày giỗ thứ 14 của ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận. Sau Thánh Lễ mọi người dời về sân trường Tiểu Học Borsum mừng liên hoan với quầy nướng thịt và thưởng thức chương
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Impressum
  • Am Hohen Turm 4
    31177 Harsum-Borsum - Germany
  • Rechtlicher Hinweis / Haftungsausschluss
    VIETNAMESICHE KATHOLISCHE MISSION BORSUM strebt die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen an. Dennoch können Fehler und Unklarheiten nicht ausgeschlossen werden. Für Schäden, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Informationen oder Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen oder Daten verursacht werden, haftet VIETNAMESICHE KATHOLISCHE MISSION BORSUM nicht, sofern ihr nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
    ...