Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTO_2: Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Trung Tâm Mục Vụ Borsum vào thứ bẩy 09.9.2017 [1/92]