Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Trung Tâm Mục Vụ > Góc Nhỏ Suy Tư
  • 12.11.2008 - TTMV-Borsum
    Một truyện cổ tích kể lại rằng, ngày xưa một vị vua nhân hậu có 2 người con trai khôi ngô tuấn tú tài giỏi. Khi vị vua này tuổi đã về già và muốn truyền ngôi cho một trong hai con ......
  • Cây Diêm Quẹt nói với Cây Nến rằng: - "Tôi có nhiệm vụ châm sáng cho Anh." Cây Nến trả lời trong vẻ lo sợ: - "Điều đó không được! Khi tôi cháy sáng thì ngày sống của tôi bị thu ngắn lại và lúc đó chẳng còn ai khen ngợi vẻ đẹp của tôi nữa."......