×

17. Trại Hè TN: Các bữa ăn buổi sáng
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

18. Trại Hè TN: Các món ăn chính trong ngày
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

19. Trại Hè TN: Sinh hoạt nướng thịt ngoài trời
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

20. Trại Hè TN: Tranh tài thể thao Olympia
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

22. Trại Hè TN: Đêm Văn Nghệ (phần 1)
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

23. Trại Hè TN: Đêm Văn Nghệ (phần 2)
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

24. Trại Hè TN: Thánh Lễ bế mạc ngày 13.8.2008
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)