×

5. Trại Hè TN: Các giờ học Giáo Lý buổi sáng
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

6. Trại Hè TN: Chụp hình theo nhóm (Gruppenfotos)
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

7. Trại Hè TN: Hình ảnh sinh hoạt (phần 2)
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

8. Trại Hè TN: Giờ thể dục buổi sáng
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

9. Trại Hè TN: Hình ảnh tuổi thơ Việt Nam
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

10. Trại Hè TN: Nghịch nước ngoài sân trường
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

12. Trại Hè TN: Hình ảnh sinh hoạt (phần 3)
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

15. Trại Hè TN: 15. Xem chiếu Kino và Pyjama-Party
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

16. Trại Hè TN: Hình ảnh sinh hoạt (phần 4)
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)