×

Đơn Ghi Danh Trại Hè Thiếu Nhi 2010


Để tải xuống (Download), in ra, điền và gửi về TTMV-Borsum

FotoVài cảm tưởng về Trại Hè Borsum 2008
„Chúng ta là Con Chúa“

02.09.2008 - (Một tham dự viên Trại Hè)

Gọi nắng lên, cho hàng cây xanh lá.
Đón mưa sang, miền đất mãi hiền hoà
Góp gió về, hương nồng tỏa hương hoa…

1. Trại Hè TN: Thiếu Nhi nhập trại hè (06.8.2008)
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

2. Trại Hè TN: Phần chia theo tổ sinh hoạt
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)

3. Trại Hè TN: Hình ảnh sinh hoạt (phần 1)
01.09.2008 - (Hình ảnh: Khánh-Nghị-Tuấn)