×

Lời Sống Tháng 05.2008
01.05.2008 - Chiara Lubich

Lúc đó Tông đồ Phao-lô viết cho các tín hữu Kitô sống ở thành phố Cô-rin-tô, là những người ông đặc biệt mến yêu. Ông đã sống với họ gần hai năm trời, khoảng giữa năm 50 và 52 ...

Lời Sống Tháng 04.2008
01.04.2008 - Chiara Lubich

“Cho đến ngày từ trên cao thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta. Bấy giờ sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng”...

Lời Sống Tháng 03.2008

Đây là một lời đặc sắc của Đức Giê-su mà mỗi người Kitô, một cách nào đó, có thể lặp lại cho chính mình, và, nếu đem ra thực hành, lời này có thể dẫn đưa người đó trên cuộc hành trình ...

Lời Sống Tháng 02.2008
28.02.2008 - Chiara Lubich

Đức Giêsu, với đám đông vây quanh, đi lên núi và tuyên bố những lời danh tiếng. Những lời đầu tiên, “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, phúc thay ai hiền lành ...

Lời Sống Tháng 01.2008
27.02.2008 - Chiara Lubich

Năm nay “Tuần lễ cầu nguyện cho công cuộc hiệp nhất các tín hữu Kitô” kỷ niệm một trăm năm. Lần đầu tiên “Tuần lễ cầu nguyện cho công cuộc hiệp nhất các tín hữu Kitô” được cử hành từ ngày 18 ...