×

FotoLời Sống Tháng 7,8 & 9.2010
07.09.2010 - Chiara Lubich

Đây không phải là lần đầu tiên các môn đệ cảm thấy mình đứng trước một đòi hỏi triệt để, nghĩa là trước tất cả những gì cần phải từ bỏ để theo Đức Giêsu ... [PDF]

FotoLời Sống Tháng 06.2010
31.05.2010 - Chiara Lubich

Để cho ta được tham dự vào cuộc sống không qua đi, Người sẽ chỉ xét xem ta có yêu thương người bên cạnh hay không và Người sẽ cho là làm cho chính mình những gì chúng ta làm cho người bên cạnh.
[Download PDF]

FotoLời Sống Tháng 04.2010
11.04.2010 - Chiara Lubich

Đức Giêsu có được sự thiện qúi giá nhất mà người ta có thể mong ước: đó là sự Sống, sự Sống không chết đi. Nếu Bạn đọc Tin mừng Gioan, thì Bạn thấy rằng Đức Giêsu cũng đã nói: "Như Chúa Cha có sự sống ...

FotoLời Sống Tháng 03.2010
24.02.2010 - Chiara Lubich

Biết bao lần trong cuộc sống Bạn cảm thấy cần đến người nào giúp mình một tay và cùng lúc bạn nhận thấy là không ai có thể giải quyết được tình trạng của mình! Chính lúc đó Bạn tự động hướng về một Đấng có thể làm cho những điều không thể thành có thể được. Đấng đó có tên là Giêsu ...

FotoLời Sống Tháng 02.2010
05.02.2010 - Chiara Lubich

Ý niệm về cái cửa cũng tương tự và giải thích được với một hình ảnh khác Đức Giêsu dùng: “Chính Thầy là con đường, không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”...

FotoLời Sống Tháng 01.2010
29.12.2009 - Chiara Lubich

Lời Chúa tháng này đòi hỏi chúng ta. Nếu ta muốn thuộc về dân của Chúa thì chúng ta phải để cho Người sống giữa chúng ta.

FotoLời Sống tháng 11.2009
29.10.2009 - Chiara Lubich

Câu này gây ấn tượng nơi Bạn phải không? Theo tôi Bạn có lý để cảm thấy khó xử và nghĩ đến những gì mình cần phải làm. Đức Giêsu ...

FotoLời Sống tháng 09.2009
27.08.2009 - Chiara Lubich

Khi hướng tất cả con người mình về Thiên Chúa, và làm mọi sự để Người ngự trị nơi Bạn và nơi những người khác, thì Chúa Cha sẽ ban cho Bạn những điều Bạn cần mỗi ngày.

FotoLời Sống tháng 07.2009
14.07.2009 - Chiara Lubich

Bạn còn trẻ và đòi một cuộc sống lý tưởng, tuyệt đối, triệt để phải không? Hãy lắng nghe Đức Giêsu. Không có người nào trên đời đòi hỏi Bạn nhiều như vậy...

FotoLời Sống Tháng 05.2009
06.05.2009 - Chiara Lubich

“Ân sủng” (hoặc “Đặc sủng” như trong tiếng Hi-lạp) không chỉ hiểu là những hồng ân Thiên Chúa ban cho những người có bổn phận ...

FotoLời Sống Tháng 04. 2009
28.03.2009 - Chiara Lubich

“Anh em hãy canh thức, vì không biết ngày nào Chúa của anh em đến”. Bạn có thấy là thường Bạn không sống cuộc sống mình, mà kéo lê nó chờ cho đến “sau này”, ...

FotoLời Sống Tháng 03. 2009
28.02.2009 - Chiara Lubich

Một cảnh tượng vô lý nhất Bạn có thể thấy trên thế giới này là một đàng có những người lạc lối, luôn tìm đường, giữa những thử thách...