×

Lời Sống Tháng 01.2012
30.12.2011 - Chiara Lubich

Thánh Phaolô nói những lời này với cộng đoàn ở Cô-lô-xê. Chúng cho ta thấy rằng có một thế giới, nơi tình thương đích thực, niềm hiệp thông trọn vẹn, sự công bình, niềm an bình, sự thánh thiện, niềm vui, ngự trị; một thế giới nơi tội lỗi và sự thối nát không thể vào được; một thế giới nơi ý Chúa Cha được thưc thi trọn vẹn. Đó là thế giới của Đức Giêsu. Đó là thế

Lời Sống Tháng 12.2011
01.12.2011 - Chiara Lubich

Trong mùa Vọng nầy, chúng ta được mời gọi đem thực hành một lời Kinh Thánh mới của Isaia, vị tiên tri nói lời an ủi. Ðối với tác giả Tin Mừng Luca và các tín hữu kitô đầu tiên, lời nầy chỉ về ông Gioan Tẩy Giả, người đi trước Ðức

Foto Lời Sống Tháng 11.2011
05.11.2011 - Chiara Lubich

Lúc đó Ðức Giêsu vừa từ đền thờ đi ra. Các mộn đệ hãnh diện chỉ cho Người thấy vẻ hùng vĩ và vẻ đẹp của ngôi đền. Ðức Giêsu nói: “Anh em thấy tất cả những cái đó phải không? Thầy bảo thật anh em: tại đây sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào; tất cả đều sẽ bị phá đổ” (Mt 24:2). Sau đó Người lên núi cây dầu, ngồi xuống và nhìn thành phố Giêrusalem trước

Foto Lời Sống Tháng 10.2011
29.09.2011 - Chiara Lubich

Ðang khi ra khỏi Ca-phác-na-um, Ðức Giêsu thấy một người thu thuế tên là Mát-thêu ngồi ở trạm thuế. Ông này làm một nghề mà dân chúng thù ghét và làm ông giống những người cho vay nặng lãi và những người làm giầu trên lưng kẻ khác. Những người luật sĩ và biệt phái đặt ông đồng hàng với những người tội lỗi công cộng, đến chỗ trách Ðức Giêsu là “bạn bè với những người