×

Thiếu Nhi Wedel dâng hoa Đức Mẹ
01.05.2008 - Nhiếp Ảnh: Thái-Thịnh

KDNR
01.01.2007 - BĐD

19508716