Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS-6: THÁNH LỄ TẠ ƠN dịp mừng 40 năm LINH MỤC của Cha Cựu T.Úy Giuse Nguyễn Trung Điểm [1/96]