Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS: Cuộc thăm viếng ủy lạo Làng Khiếm Thị - Mái ấm Mây Bốn Phương tại Củ Chi ngày 18.01.2013 [1/24]