Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Cha Phaolô Tuấn với 100 Đệ Tử dòng Thánh Phaolô đến ủy lạo trại Phong Qủa Cảm ở Bắc Ninh ngày 06.01.2013 [1/51]