Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
VIDEO: Thiếu Nhi CĐ Wedel dâng hoa dịp kính Các Thánh Tử Đạo VN 2010 tại TTMV Borsum,