Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
FOTOS1: Trại Hè Thiếu Nhi 2017 tại Borsum: Gruppenfoto và những hình ảnh Thánh Lễ [1/46]