Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Lời Sống
 • 01.10.2010 - Chiara Lubich
  Lời này ta cũng tìm thấy trong Cựu ước (Lv 19:18). Để đáp lại một câu hỏi rắc rối, Đức Giêsu đặt mình vào truyền thống các tiên tri và các Ráp-bi, truyền thống tìm tòi nguyên lý thống nhất của Tô-ra, ......
 • 07.09.2010 - Chiara Lubich
  Đây không phải là lần đầu tiên các môn đệ cảm thấy mình đứng trước một đòi hỏi triệt để, nghĩa là trước tất cả những gì cần phải từ bỏ để theo Đức Giêsu ... [PDF]...
 • 31.05.2010 - Chiara Lubich
  Để cho ta được tham dự vào cuộc sống không qua đi, Người sẽ chỉ xét xem ta có yêu thương người bên cạnh hay không và Người sẽ cho là làm cho chính mình những gì chúng ta làm cho người bên cạnh.
  [Download PDF]
  ...
 • 11.04.2010 - Chiara Lubich
  Đức Giêsu có được sự thiện qúi giá nhất mà người ta có thể mong ước: đó là sự Sống, sự Sống không chết đi. Nếu Bạn đọc Tin mừng Gioan, thì Bạn thấy rằng Đức Giêsu cũng đã nói: "Như Chúa Cha có sự sống ......
 • 24.02.2010 - Chiara Lubich
  Biết bao lần trong cuộc sống Bạn cảm thấy cần đến người nào giúp mình một tay và cùng lúc bạn nhận thấy là không ai có thể giải quyết được tình trạng của mình! Chính lúc đó Bạn tự động hướng về một Đấng có thể làm cho những điều không thể thành có thể được. Đấng đó có tên là Giêsu ......
 • 05.02.2010 - Chiara Lubich
  Ý niệm về cái cửa cũng tương tự và giải thích được với một hình ảnh khác Đức Giêsu dùng: “Chính Thầy là con đường, không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”......
 • 29.12.2009 - Chiara Lubich
  Lời Chúa tháng này đòi hỏi chúng ta. Nếu ta muốn thuộc về dân của Chúa thì chúng ta phải để cho Người sống giữa chúng ta....
 • 29.10.2009 - Chiara Lubich
  Câu này gây ấn tượng nơi Bạn phải không? Theo tôi Bạn có lý để cảm thấy khó xử và nghĩ đến những gì mình cần phải làm. Đức Giêsu ......
 • 27.08.2009 - Chiara Lubich
  Khi hướng tất cả con người mình về Thiên Chúa, và làm mọi sự để Người ngự trị nơi Bạn và nơi những người khác, thì Chúa Cha sẽ ban cho Bạn những điều Bạn cần mỗi ngày....
 • 14.07.2009 - Chiara Lubich
  Bạn còn trẻ và đòi một cuộc sống lý tưởng, tuyệt đối, triệt để phải không? Hãy lắng nghe Đức Giêsu. Không có người nào trên đời đòi hỏi Bạn nhiều như vậy......
 • 06.05.2009 - Chiara Lubich
  “Ân sủng” (hoặc “Đặc sủng” như trong tiếng Hi-lạp) không chỉ hiểu là những hồng ân Thiên Chúa ban cho những người có bổn phận ......
 • 28.03.2009 - Chiara Lubich
  “Anh em hãy canh thức, vì không biết ngày nào Chúa của anh em đến”. Bạn có thấy là thường Bạn không sống cuộc sống mình, mà kéo lê nó chờ cho đến “sau này”, ......
 • 28.02.2009 - Chiara Lubich
  Một cảnh tượng vô lý nhất Bạn có thể thấy trên thế giới này là một đàng có những người lạc lối, luôn tìm đường, giữa những thử thách......
 • Có lẽ đứng trước nhiều đòi hỏi như vậy Bạn đã rùng mình kinh sợ; có lẽ Bạn đã đưa những lời này của Đức Giêsu về thời đó, hoặc dùng chúng cho những ai phải theo Người ......
 • 27.12.2008 - Chiara Lubich
  Đừng khinh dể điều Chúa đòi hỏi Bạn ở nơi Bạn đang sống, cho dù việc làm hàng ngày xem ra đều đều và không có ý nghĩa gì lớn lao vì chúng ta đều thuộc về cùng một thân thể ......