Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Lời Sống
 • 30.12.2011 - Chiara Lubich
  Thánh Phaolô nói những lời này với cộng đoàn ở Cô-lô-xê. Chúng cho ta thấy rằng có một thế giới, nơi tình thương đích thực, niềm hiệp thông trọn vẹn, sự công bình, niềm an bình, sự thánh thiện, niềm vui, ngự trị; một thế giới nơi tội lỗi và sự thối nát không thể vào được; một thế giới nơi ý Chúa Cha được thưc thi trọn vẹn. Đó là thế giới của Đức Giêsu. Đó là thế...
 • 01.12.2011 - Chiara Lubich
  Trong mùa Vọng nầy, chúng ta được mời gọi đem thực hành một lời Kinh Thánh mới của Isaia, vị tiên tri nói lời an ủi. Ðối với tác giả Tin Mừng Luca và các tín hữu kitô đầu tiên, lời nầy chỉ về ông Gioan Tẩy Giả, người đi trước Ðức...
 • 05.11.2011 - Chiara Lubich
  Lúc đó Ðức Giêsu vừa từ đền thờ đi ra. Các mộn đệ hãnh diện chỉ cho Người thấy vẻ hùng vĩ và vẻ đẹp của ngôi đền. Ðức Giêsu nói: “Anh em thấy tất cả những cái đó phải không? Thầy bảo thật anh em: tại đây sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào; tất cả đều sẽ bị phá đổ” (Mt 24:2). Sau đó Người lên núi cây dầu, ngồi xuống và nhìn thành phố Giêrusalem trước...
 • 29.09.2011 - Chiara Lubich
  Ðang khi ra khỏi Ca-phác-na-um, Ðức Giêsu thấy một người thu thuế tên là Mát-thêu ngồi ở trạm thuế. Ông này làm một nghề mà dân chúng thù ghét và làm ông giống những người cho vay nặng lãi và những người làm giầu trên lưng kẻ khác. Những người luật sĩ và biệt phái đặt ông đồng hàng với những người tội lỗi công cộng, đến chỗ trách Ðức Giêsu là “bạn bè với những người...
 • 28.08.2011 - Chiara Lubich
  Ta tìm thấy câu này ở cuối dụ ngôn gọi là dụ ngôn người con phung phá mà chắc chắn Bạn biết; dụ ngôn muốn cho ta thấy lòng xót thương lớn lao của Thiên Chúa. Câu này chấm dứt tất cả một chương trong Tin mừng Luca, ở đó Ðức Giêsu kể hai dụ ngôn khác để diễn tả cùng một đề...
 • 01.08.2011 - Chiara Lubich
  'Nầy đây tôi đến để thi hành thánh ý Chúa' (Dt 10,9) Câu Kinh Thánh nầy trích từ Thánh Vịnh 40 (Tv 40,8). Tác giả thư gởi tín hữu Do Thái ghi lời nầy từ miệng Con Chúa nói với Chúa Cha. Ngài muốn nói lên rằng: vì yêu thương, Con Chúa đã thành người để vâng theo thánh ý Chúa Cha mà thực hiện công cuộc cứu rỗi. Trong nguyên đoạn Kinh Thánh nơi có câu nầy, tác giả muốn diễn đạt ......
 • 01.07.2011 - Chiara Lubich
  Chúa Giêsu nói những lời nầy với Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ngài thấy các ông còn ngủ, trong khi Ngài u sầu chết được nơi vườn Giếtsêmani. Ba Tông đồ nầy đã mục kích việc Chúa tỏ mình ra sáng láng trên núi Taborê. Nay Chúa Giêsu đem các ông theo để các ông kề cận Ngài trong giây phút khó khăn. Giờ đây các ông phải cùng với Ngài cầu nguyện để dọn mình sẳn sàng, vì việc sắp xảy...
 • 01.06.2011 - Chiara Lubich
  "Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo" (Rm 12:2)...
 • 03.05.2011 - Chiara Lubich
  Cuộc tranh luận về chuyện đâu là điều răn thứ nhất trong số vô vàn điều răn trong Kinh thánh là một đề tài cổ điển mà các trường Do-thái đưa ra vào thời Đức Giêsu ......
 • 31.03.2011 - Chiara Lubich
  Lúc đó Ðức Giêsu đang ở vườn cây dầu, nơi được gọi là Ghết-sê-ma-ni. Giây phút Người rất mực mong đợi đã tới. Ðây là giây phút quyết định cho toàn thể cuộc sống ......
 • 28.02.2011 - Chiara Lubich
  Những lời này đánh dấu khởi đầu cuộc mạo hiểm thần thiêng của Ðức Maria. Sứ thần vừa mới cho Người thấy dự định Thiên Chúa dành cho Người: đó là làm mẹ Ðấng Thiên sai. Trước khi ưng thuận, Ðức Maria đã muốn nhận định xem đó có thực sự là ý Chúa ......
 • 02.02.2011 - Chiara Lubich
  Câu này nằm ở trung tâm những lời thánh Phaolô ca tụng vẻ đẹp của đời sống Kitô, sự mới mẻ cùng tự do của cuộc sống ấy, cuộc sống nẩy sinh từ phép rửa và từ niềm tin nơi Đức Giêsu, chúng hội nhập ta hoàn toàn vào Người và qua Người vào cuộc sống ......
 • 01.01.2011 - Chiara Lubich
  Lời Kinh Thánh nầy trình bày một trong những bức hoạ văn chương (xem Cv 2,42; 5,12-16) tác giả sách Tông Ðồ Công Vụ dùng để mô tả những nét chính của cộng đoàn tín hữu tiên khởi ở Giêrusalem ......
 • 29.11.2010 - Chiara Lubich
  Câu hỏi của Ðức Maria về điều thiên thần báo tin: “Việc ấy làm sao được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (xem Lc 1,34) đã được thiên thần trả lời: “Ðối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được” ......
 • 28.10.2010 - Chiara Lubich
  Ðức Giêsu mở đầu lời giảng dạy của Ngài với bài giảng trên núi. Trên một ngọn đồi nhìn xuống hồ Ti-bê-riát, gần Caphác- na-um, ngồi xuống như những bậc thầy thường làm, ......